سیستم شبیه ساز مشکل بیمار


سیستم شبیه ساز مدیریت مشکل بیمار (Patient management Problem)، یک سیستم نرم افزاری است که با هدف مدیریت دقیقتر برگزاری آزمونهای خاص در دانشگاه ها طراحی و پیاده سازی شده است ، این نرم افزار با شبیه سازی مشکل بیمار در قالب یک سری توضیحات متنی همراه با تصاویر ثابت و متحرک ، مشکل بیمار را مطرح نموده و با نمایش یک سری سئوالات، امکان اداره بیمار را برای داوطلب فراهم می سازد ، ساختار برنامه به گونه ایست که سئوالات و پاسخ ها بصورت درختی بهم مرتبط بوده و با اعمال روش درمان و از طریق فرایند تصمیم گیری و استدلال بالینی توسط داوطلب، روند اداره بیمار از طریق راهکارهای تکمیلی ادامه می یابد. بعد از اتمام پاسخ گویی سئوالات توسط داوطلب در بازه زمانی مشخص، نتیجه عملکرد وی در قالب نمرات از پیش تعریف شده، مشخص و بصورت کارنامه عملکرد چاپ و ارائه می گردد . با استفاده از این نرم افزار در حین پاسخ گویی به سئولات می توان:

  • تصاویر مرتبط با فرایند اداره بیمار
  • ارائه فایلها رسانه ای(فیلم ، صوت و... ) در متن سئولات
  • زمان برگزاری آزمون در قالب تاریخ و ساعت
  • مدت زمان برای پاسخ گویی به هر سئوال
  • شاخه بندی سئوالات
  • تعیین بهترین روند درمانی بعد از تعریف آزمون را تعریف نمود .

دریافت کاتالوگ کاتالوگ مقایسه امکانات

تماس با فابراد


تهران . خیابان ولیعصر . خیابان پیران عقل . ساختمان شماره 4