نرم افزار طراحی تولید


در این نرم افزار سعی بر این شده که بصورت کاربردی اتصالی بین نظامهای مدیریت کلان سازمان همانند استراتژی و راهبرد های سازمان ، مدیریت منابع انسانی در بحث نگهداشت و ارزیابی عملکرد ، مدیریت دانش و تعیین فن آوری های کاربردی پرژه ها جهت بهره برداری در سایر پروژه ها و نیز مدیریت پروژه برقرار گردد.این نرم افزار به گونه ایست که تمامی اطلاعات و جزئیات ضروری جهت برنامه ریزی ، هدایت و نظارت همه جانبه بر پروژه به طور یکپارچه گردآوری می گردد. پروژ ها در ابتدا پس از از تهیه منشور پروژه با توجه به استراتژی ها و راهبرد های سازمان ، اولویت بندی گردیده و تعریف می شوند. این نرم افزار ، به منظور مدیریت پروژه های تعریف شده از استاندارد های موجود در علم مدیریت پروژه بهره گرفته و به ابزاری کاربردی و قدرتمند برای تحقق حوزه های مدیریت پروژه تبدیل گردیده است. در این راستا ساختار شکست کار به صورت تلفیقی از ساختار شکست محصولی و فرایندی تعریف گردیده است، به گونه ای که قابلیت تفکیک فناوری های استفاده شده در پروژه در کنار درخت محصول را دارا می باشد . علاوه بر این تعریف فعالیت ها، برآورد زمان و هزینه طبق مایلستونهای مشخص شده در ساختار شکست کار و نیز تخصیص نیروی انسانی و منابع به فعالیت ها به صورت انفرادی و گروهی همراه با سهم هر محقق در فعالیت و همچنین تخمین زمان انجام فعالیت ها توسط محققین از دیگر قابلیت های این نرم افزار می باشد . با بهره گیری از اطلاعات پروژه ها و فعالیت های خاتمه یافته و ثبت دانش های مورد نیاز در هر سطح از ساختار شکست کار برای هر فعالیت ، متدولوژی مدیریت پروژه های سازمانی ایجاد می شود و دانش های مورد نیاز جهت مدیریت و اجرای پروژه های آتی در سبد مرتبط ، ایجاد ، حفظ و نگهداری می شوند.

دریافت کاتالوگ

تماس با فابراد


تهران . خیابان ولیعصر . خیابان پیران عقل . ساختمان شماره 4